Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alacak!


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı’nını resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 46 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı’nını resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 46 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanda ”Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

Başvuracak Adaylardan;

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının ve doçentlik belgesinin onaylı örneklerini, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır.), bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının ve doçentlik belgesinin onaylı örneklerini, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formu (İnternet sitemizde yer almaktadır), yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvurdukları Anabilim Dallarını belirten dilekçesi, özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, iki adet fotoğraf ve lisans-yüksek lisans-doktora diplomalarının tasdikli örneği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formu (İnternet sitemizde yer almaktadır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı, başvurdukları Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne; teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

 BİRİMİ  ANABİLİMDALI/PROGRAMI  ÜNVANI DERECE  ADEDİ  AÇIKLAMA
Aydın İktisat Fakültesi Mali Hukuk Doçent Dr. 3 1 Vergi Alacakları Konusunda Çalışmaları Olmak.
Diş Hekimliği

Fakültesi

Ağız-Diş ve Çene

Hastalıkları Cerrahisi

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Dental İmplantlar Konusunda Çalışması Olmak.
Diş Hekimliği

Fakültesi

Periodontoloji Doçent Dr. 3 1 Periodontal Hastalıklar İle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.
Diş Hekimliği

Fakültesi

Periodontoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doku Estetiği Konusunda Çalışması Olmak.
Diş Hekimliği

Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Petraksiyon Uygulaması Konusunda Çalışması Olmak.
Diş Hekimliği

Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Adeziv Sistem Geliştirilmesi Konusunda Çalışması Olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Doçent Dr. 2 1 Yönetim Süreçleri Konusunda Çalışmaları Olmak.
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör Dr. 1 1 Argümantasyon Konusu İle İlgili Çalışmaları Olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Maksimal Fonksiyonlar Konusunda Çalışması Olmak.
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Doçent Dr. 1 1 İlkokula Hazırbulunuşluk Konusunda Çalışmaları Olmak.
Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Dinleme ve Okuma Becerileri Alanında Çalışması Olmak.
Eğitim Fakültesi Zihinsel Engelliler Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 1 2 Otizmli Çocuklarda Beceri Üzerine Çalışması Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Anorganik Kimya Doçent Dr. 2 1 Hidrazonoksim Konusunda Çalışmaları Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Botanik Profesör Dr. 1 1 Karayosunları İle İlgili Çalışmaları Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Modüller Hakkında Çalışmaları Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Profesör Dr. 1 1 Helenistik Dönem Konusunda Çalışmaları Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Profesör Dr. 1 1 Modern Felsefe Tarihi İle İlgili Çalışmaları Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Katıhal Fiziği Doçent Dr. 2 1 Kuantum Hall Etkisi Üzerine Çalışmaları Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Katıhal Fiziği Profesör Dr. 1 1 Yarıiletkenlerin Optik Karakterizasyonu Üzerine Çalışmalar

Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji Profesör Dr. 1 1 Ekstremofil Bakteri İle İlgili Çalışmaları Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya

Arkeolojisi

Doçent Dr. 1 1 Protohistorik Dönem Anadolu’da Tekstil Konusunda

Çalışmaları Olmak.

Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Doçent Dr. 1 1 Okul Sağlığı ve Ruh Sağlığı Hemşireliği Alanında Çalışmaları

Olmak.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Doçent Dr. 3 1 Televizyon Programlarında Gizli Reklam Uygulamaları

Konusunda Çalışmış Olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doçent Dr. 1 1 Radar Sistemleri ve Hedef Konumlama Konularında

Çalışmaları Olmak.

İngilizce Ders Verme Yeterliğine Sahip Olmak.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Doçent Dr. 1 1 Jet Akımları Alanında Çalışmaları Olmak.

İngilizce Ders Verme Yeterliğine Sahip Olmak.

Nazilli İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Hukuk Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Hükümet Sistemleri İle İlgili Çalışmaları Olmak.
Nazilli İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Siyasi Tarih Doçent Dr. 1 1 Rus Dış Politikası Konusunda Çalışmaları Olmak.
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Doçent Dr. 1 1 Orta Asya ve Kafkasya Devletleri Hakkında Çalışması Olmak.
Nazilli İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Üretim Yönetimi ve

Pazarlama

Doçent Dr. 1 1 Tehlikeli Madde Lojistiği Konularında Çalışmaları Olmak.
Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Beslenme Bilimleri Profesör Dr. 1 1 Antioksidanlar Konusunda Çalışması Olmak.
Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Ebelik Profesör Dr. 1 1 Kanser Hastalarında Akupresür Konusunda Çalışmaları

Olmak.

Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Doçent Dr. 3 1 Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Çalışması

Olmak.

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent Dr. 1 1 Epidural Fibrosis İle İlgili Çalışması Olmak.
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Doçent Dr. 1 1 Kronik Yara Bakımı Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Ovaryum Doku Transplantasyonu Alanında Çalışması Olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent Dr. 1 1 Ülseratif Kolit Vitamin d Reseptör İlişkisi İle İlgili Çalışması

Olmak.

Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent Dr. 1 1 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yan Dal Uzmanı Olmak,

Çocuk Kalp Hastalıkları Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doçent Dr. 1 1 Kardiyolojik Toksisite Üzerine Çalışması Olmak.
Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz

Hastalıkları

Doçent Dr. 1 1 Yutmanın Elektrofizyolojik Değerlendirilmesi Konusunda

Çalışması Olmak.

Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve

Beslenme Hastalıkları

Profesör Dr. 1 1 Piliçlerde Ayak Tabanı Ülserleri ve Beslenme İlişkisi

Konusunda Çalışması Olmak.

Veteriner Fakültesi Veterinerlik İç Hastalıkları Doçent Dr. 3 1 Köpeklerde Giardiasis İle İlgili Çalışmaları Olmak.
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Viroloji Doçent Dr. 1 1 Kedilerde Retrovirus Enfeksiyonları Üzerine Çalışma Yapmış

Olmak.

Ziraat Fakültesi Arazi ve Su Kaynakları Doçent Dr. 1 1 Tarımsal Su Yönetimi Konusunda Çalışmaları Olmak.
Ziraat Fakültesi Tarım İşletmeciliği Doçent Dr. 1 1 İşletmelerde Etkinlik ve Verimlilik Konularında Çalışmaları

Olmak.

Ziraat Fakültesi Tarımsal Makine

Sistemleri

Doçent Dr. 3 1 Meyve Hasat Mekanizasyonu Alanında Çalışması Olmak.
Ziraat Fakültesi Yemler ve Hayvan Besleme Doçent Dr. 1 1 Balyalanmış Silajlar Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR