Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 10 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 10 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda ”Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİM ANABİLİM DALI UNVAN DER. ADE T AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 Biyoloji öğretmenliği mezunu olmak ve doçentliğini biyoloji bilim alanında almış

olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Fizik Doçent 2 1 Kodoidal yarıiletken kuantum kuyularında ışımasız enerji transferi ve yükseltilmiş

kendiliğinden ışıma konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Histoloji ve

Embriyoloji

Doçent 1 1 Stereoloji ve sinirbilimleri alanlarında

çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Üroloji Dr.Öğr. Üyesi 5 1 Prostat cerrahisi sonrası gelişen üretral darlık ve böbrek tümörlerinde lenf nodu diseksiyonu ve adrenalektomi konularında

çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Dr.Öğr. Üyesi 5 1 Tranrektal ultrason öncesi fekal florada

antibiyotik    direnç     prevalans    üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Dr.Öğr. Üyesi 5 1 Ortaokul matematik öğretmenlerinin geometrik-pedagojik alan bilgilerini incelemek üzerine çalışmalar yapmış

olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Dr.Öğr. Üyesi 5 1 Streptococcus           mutans          biyofilm, reminaralizasyon       ajanları,       kompozit

rezinlerin      yüzey     pürüzlüğü     üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Dr.Öğr. Üyesi 3 1 Temporomandibular eklem bozuklukları ve odontojenik          kist                          konularında               çalışma

yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektronik Dr.Öğr. Üyesi 4 1 Süper iletken kabloların alternatif akım kayıpları alanında doktora ve yayın yapmış

olmak.

Bolu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Dr.Öğr. Üyesi 5 1 Sosyal       medya      pazarlama,                         tüketici davranışları   kentsel                   markaların

pazarlanması alanlarında çalışmış olmak.Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR