Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak!


Ege Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 33 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

A)Genel Şartlar:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 1. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 1. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 1. 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P93), puanına sahip olmak
 1. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya engel hali olmamak.
 1. 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü çalışma planları dâhilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya engel hali bulunmamak.

B)İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru Formu (Başvuru sırasında temin edilebilir.)
 1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi 3- Fotoğraf (1 Adet)
 1. 2016 KPSS Sonuç Belgesi
 1. Kimlik Fotokopisi
 1. Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge
 1. Hizmet Belgesi (Aranan niteliklerde talep edilen unvanlar için çalışma belgesi ve SGK Hizmet Dökümü ile birlikte) 9- Sertifika ( Aranan niteliklerde talep edilen unvanlar için )

C ) Diğer Bilgiler:

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler.
 1. Adayların; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (Hafta içi mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Tıp FakültesiHastanesi İşçi ve Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 1. KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle alım yapılacak boş kadro adedi kadar asil ve 3 katı kadar yedek liste 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 1. Asil listeden atanmaya hak kazanan adayların, göreve başlatılabilmesi için; sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde, Tıp Fakültesi Hastanesi İşçi ve Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvurda bulunmayan adayların yerine yedek listeden alım yapılacaktır.
 1. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri KPSS Sonuçları,Mezuniyetini gösterir belgeler ve diğer beyanları ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
 1. Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne ( vardiyalı ve nöbet usulu ) tabi olacaklardır.
 1. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 1. Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir.
 1. Başvurular şahsen yapılacak olup, adayların posta vb.yöntemlerle yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
 1. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler.
 1. Atanmaya hak kazanan personeller hakkında, 657 Sayılı Kanunun 48.Maddesine göre Güvenlik ve Arşiv araştırması yaptırılacak olup, olumlu sonuçlananlar göreve başlatılacaktır.

Adres : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası İşçi ve Sözleşmeli Personel Zemin Kat. Detaylı Bilgi İçin          : (0232) 390 1959 -19858-1920Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR