Ekşioğlu Vakfı Burs Başvuruları Devam Ediyor!


Ekşioğlu Vakfı Burs Komisyonu tarafından vakfa burs talebinde bulunan İhtiyaçlı  eş, dost, akraba çocukları ve 25 (yirmibeş) yaşını geçmemiş yükseköğrenim öğrencilerine burs verilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim öğrencileri,
 • Uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli değişim programında bulunanlar,
 • 25 yaşından büyükler,
 • Aynı aileden Ekşioğlu Vakfı devam eden başka kardeşi olan öğrenciler

başvuru yapamaz.

EKLENECEK BELGELER

VAKFIMIZA GÖNDERİLECEK OLAN EVRAKLARIN EN BAŞ  İLK SAYFASINDA KENDİSİNİN, VESİKALIK RESMİ, KİMLİK BİLGİSİ OKUYACAĞI BÖLÜM SINIF, İRTİBAT BİLGİLERİ ,BANKA BİLGİSİ VE İBAN NUMARASI YAZILMALI , AİLESİ HAKKINDA İSE KISA BİLGİ OLMALIDIR. BAŞVURU SAYFASININ YADA EVRAKLARIN EKSİK OLMA  DURUMUNDA YAPILAN BAŞVURU GEÇERSİZ SAYILACAK VE KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

 • LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet),
 • Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
 • Çalışanlar için onaylı Maaş bordrosu,
 • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi
 • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),
 • Geliri  olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A, 4B, 4C)
 • Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
 • Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet)(Aileye ait tapu ve araç olmaması durumunda mutlaka kişinin ismi görülecek şekilde belge)

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Yukarıda belirtildiği gibi Vakfımıza gönderilecek olan evrakların en baş  ilk sayfasında kendisinin, vesikalık resmi, kimlik bilgisi okuyacağı bölüm sınıf, adres ve iletişim bilgileri ,banka bilgisi ve iban numarası yazılmalı , ailesi hakkında ise kısa bilgi olmalıdır. Başvuru sayfasının yada evrakların eksik olma  durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Öncelik Yetim ve Öksüz , Şehit ve Gazi Çocukları  anne -baba ayrı olan ve İhtiyaç sahibi çocuklara verilecektir.
 • Bir başka kurumdan burs alanlar Ekşioğlu Vakfının  bursuna başvuramaz.
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. Kredi Yurtlar Kurumundan burs alanlar Ekşioğlu Vakfı bursuna başvuru yapamaz. Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur.
 • Ekşioğlu Vakfından bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı olan e-posta adresine, gönderilen e-posta’ya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.
 • Burs kazanan öğrencilere banka hesap bilgilerinden doğan yanlışlıklar vakfımızı ilgilendirmemektedir . Verdiğiniz hesap numaraları yanlış olduğu taktirde , bursunuz iptal edilecektir.Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 10:00 – 12:30 saatleri arasında  0532 580 84 23 numaralı  telefonu arayabilirsiniz.
 • SON BAŞVURU TARİHİ 30 AĞUSTOSTUR. EVRAKLARI VAKFA GÖNDERMEYENLERİN BURS BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİRYorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR