Jeoloji Mühendisliği Bölümü Ve İş Alanları


jeoloji mühendisliği bölümü

Jeoloji, yerkürenin içinde bulunduğu güneş sistemi içindeki konumunu, yerkürenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, yaklaşık dört buçuk milyar yıldan günümüze geçirdiği evrimi, canlıların ilk oluşumundan günümüze geçirdiği evrimi ve yer altı kaynaklarını çalışan bir bilim dalıdır. Jeoloji esas itibariyle, insanın çevresini merak etmesi ve ondan faydalanması ihtiyacından ortaya çıkmıştır.

Jeoloji Mühendisliği bölümü ise çevre ve mühendislik sorunlarına, yer bilimleri ilkeleri doğrultusunda yaklaşım yapan disiplinlerarası bir mühendisliktir.

İnsan yaşadığı çevreyi merak ederek ve bu çevre içinde kendi varlığını merak ederek beş temel bilim dalının oluşmasını sağlamıştır. Bunlar bilindiği üzere fizik, kimya, matematik, biyoloji ve jeolojidir.

Yerbilimciler, yani Jeoloji Mühendisleri, çevre – maden ve inşaat mühendisleriyle birlikte çalışırlar ve problemlerine çözümde bulunurlar. Yer altı ve üstü kaynakların akıllıca ve ekonomik olarak kullanılması bir zorundalık olmasından dolayı ve bunun dışında sürekli kentleşen dünyamızda sağlıklı imar planlarının oluşturulması hususu Jeolojinin alanına dahildir.

Jeoloji Mühendisliği hangi fakültede yer alır?

Jeoloji Mühendisliği de diğer mühendislik bölümleri gibi Mühendislik Fakültesi çatısı altında yer almaktadır. Bu bölümün yanı sıra fakültede genelde İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Çevre Mühendisliği gibi bölümler de yer almaktadır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü kaç yıllıktır?

Diğer mühendislik bölümleri gibi Jeoloji Mühendisliği de dört yıllıktır. Bu dört yıl fakülte içindeki eğitim süresidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünün İngilizce eğitimi söz konusudur. Programa bakıldığında ilk senenin ilk iki dönemi İngilizce I ve İngilizce II olmak üzere eğitim görülür.

2017 Jeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları sıralamasına göre Jeoloji Mühendisliği bölümleri sıralamasının ilk 5 sırası şu şekilde:

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
  • Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
  • Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
  • Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisleri Ne İş Yapar?

Jeoloji mühendisleri başta doğal kaynak, metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, enerji hammaddelerinin ve sıcak-soğuk su kaynaklarının aranması ve ekonomik kullanımı kararlarında; deprem, heyelan, kaya düşmesi, sıvılaşma, su baskını afet tehlike ve risk değerlendirmeleri; arazi kullanım planlarının hazırlanması; yer seçimi kararları, kütle hareketleri tanımlama, sınıflama, izleme , duraylılık analizleri ve stabilizasyon önlemlerinin belirlenmesi için jeolojik – geoteknik etütlerde; yeraltı suyu ve toprak kirliliği, atık depolama gibi çevresel sorunların çözümünde; baraj, tünel, galeri, karayolu, demiryolu, boru hattı, enerji santralleri gibi mühendislik yapıları ve binalar için jeolojik – geoteknik etütlerde; kentsel projelerin ihtiyaç duyabileceği temel parametrelerin (agrega malzeme, yer altı suyunun derinliği, zeminin kazılabilirliği, afet tehlike potansiyeli gibi) belirlenmesinde çalışmaktadır.

  Makine Mühendisliği Bölümü Ve İş Alanları


Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR