Kamu Denetçiliği Kurumu Personel Alım İlanı Yayınlandı!


Kamu Denetçiliği Kurumu yayınladığı ilan ile kendi bünyesinde görevlendirilmek üzere sözlü sınav ile 15 adet Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı alınacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu yayınladığı ilan ile kendi bünyesinde görevlendirilmek üzere sözlü sınav ile 15 adet Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı alınacağını duyurdu.

Kamu Denetçiliği Kurumu bünyesinde Genel İdare Hizmetleri sınıfında açık bulunan 9. derece kadrolarda görevlendirilmek üzere istihdam edilecek olan uzman yardımcılığı kadrolarına üniversitelerin Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nden mezun olan adayların başvurabileceği belirtildi.

Sözlü sınav başvuruları 22 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayıp 05 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 17:00 mesai saati bitiminde sona erecek.

Başvurular Kurumun resmi internet sitesi üzerinden (www.ombudsman.gov.tr) indirilebilen başvuru formuna KPSS sonuç belgesi eklenmesi ile birlikte elektronik ortamda, şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS’ye katılmış olmak ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almış olmak,

Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre:

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği ilgili makamlar tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSS P4 puan grubu için),

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği ilgili makamlar tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSS P33 veya KPSS P38 puan grubu için),

Giriş sınavını yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONULARI

Sözlü giriş sınavı, adayların;
Aşağıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi;
MALİYE: Kamu Maliyesi, Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Maliye Politikası
İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar
HUKUK: Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı, İdare Hukuku ve İdari Yargı, İnsan Hakları Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç

Hükümleri ile Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
KAMU YÖNETİMİ: Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Personel Yönetimi, Mahalli İdareler ve Türk Siyaset Tarihi
(b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(ç) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(d) Genel yetenek ve genel kültürü,
(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR