Kredi ve Yurtlar Kurumu İle İlgili Bilmeniz Gereken Koşullar


kredi ve yurtlar kurumu

Kredi ve Yurtlar kurumu 81 il, 152 ilçe ve 2 yurtdışında olmak üzere 500’den fazla yurtta, hizmet veriyor. KYK yurtlarına başvurusu, burs ve kredi başvurularında olduğu gibi KYK’nın web sitesi üzerinden başvuru tarihleri arasında elektronik başvuru formunun doldurulması ile yapılıyor. Başvuruda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, KYK tarafından kamu kurum ve kuruluşları nezdinde araştırılıyor.

Kredi ve yurtlar kurumu imkanlarından maddi yetersizlik içinde bulunan öğrenciler ; şehit ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ve devletin koruması altındaki öğrenciler ücretsiz olarak faydalanabiliyor. 2017 yılında belirlenen fiyatlar doğrultusunda, aylık yatak ücretleri 150 TL; standardı yüksek, özel nitelikli devlet yurtlarında ise 160 ile 265 TL arasında değişiyor.

Başvuru Koşulları

 1. Örgün eğitim (birinci ve ikinci öğretim) veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı bulunmak,
 2. Şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan görme engelli, felçli, bir kolu veya iki kolu veya bacağı olmayan, skolyoz hastaları olan öğrenciler hariç; öğrencinin ailesinin yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi.
 3. Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunmamak,
 4. Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “ Süresiz çıkarma cezası” almamış olmak,
 5. Yabancı Uyruklu öğrenciler için emniyet makamlarından alacakları oturma izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermek,
 6. Tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalışan veya ücretli staj yapanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışmaması veya sürekli geliri olmaması,
 7. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması.

Kayıt için Gerekli Belgeler

Yurtlara kabulü açıklanan öğrencilerin kesin kayıt yaptırma aşamasında hazırlaması gereken belgeler;

 1. Varsa öncelik belgesi,
 2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
 3. %40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor,
 4. Kayıt, kimlik, yurt ücreti ve depozito ücreti makbuz/ dekontu,
 5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Aile İzin Onay Belgesi,
 6. Aynı öğretim döneminde yükseköğrenime başlayan kardeşe ait öğrenci belgesi, kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde teslim edilmelidir,
 7. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybederler.

Yurt başvuruları ÖSYS tarafından yerleştirme sonuçları açıldıktan sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu web sitesinden yapılıyor. Ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler ek kontenjan yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler ve kurum yurtlarında kalıp okulu uzatan artık yıl öğrencileri başvurularını KYK Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek süre içerisinde yapıyorlar.

Diğer Önemli Noktalar

 • KYK’ya bağlı yurtlarda kalan öğrenciler öğrenim gördükleri programın normal süresi boyunca yurtlardan faydalanabiliyorlar.
 • Aynı il veya ilçe sınırları içinde yatay ya da dikey geçiş yaptıklarında, yeni öğrenim sürelerince yurtlardan faydalanmaya devam edebiliyorlar. Eğer dikey ya da yatay geçiş ile il veya ilçe değiştiriyorlarsa tekrar yurt başvurusunda bulunmaları gerekiyor.
 • Ara sınıflarda yurtlardan faydalanmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihi esas alınarak normal öğrenim süresince yurtlardan faydalanabiliyorlar.
 • Çift anadal veya yandal programlarından birinde eğitim almaya başlayan öğrenciler normal öğrenim süresinin ardından bir öğretim yılı daha yurtlarda kalma hakkı kazanıyorlar.
 • Yurtlara kayıt işlemi öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılırsa yapılsın bir yıl doldurduğu varsayılıyor.
 • Normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimlerini bitirememiş yurt öğrencilerinden, ihtiyaç sahibi oldukları ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilenlere, bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanıyor.
 • Aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak normal öğrenim süresince yurtlardan faydalanabiliyorlar.
 • Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde eğitim görecek yurt öğrencileri, boş yer olması durumunda öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara yerleştiriliyorlar. Dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlarda boş yer olması durumunda, yine öncelikli olarak yurda yerleştiriliyorlar.
 • Yurt öğrencisi olmayan değişim programı öğrencileri ise ara sınıf gibi başvuruyorlar. Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde yurtlarda boş yer olması durumunda yine öncelikli olarak yurda yerleştiriliyorlar.


Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR