SÖZEL GÜLDÜRDÜ,SAYISAL AĞLATTI!


Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve  Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS Sınavını değerlendirdi.

‘Yaklaşık bir milyon öğrencinin girdiği LGS’de sözel bölümde soruların Türkçe,İnkılapTarihi,DinKültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil soruları öğrencilerin beklediğinden daha kolay geldi.Sözelsorular TEOG mantığından çok uzaklaşmamış uzun paragraf sorularından oluşsa da zorluk derecesiyüksek olmayan sorulardan oluşmuştur.Sözel bölümde öğrenciler süre sorunu yaşamadılar.Ancaksınavın belirleyicisi sayısal bölüm matematik ve Fen Bilimleri oldu.Hem matematik hem de fenbilimleri sorularının oldukça uzun olması,şekil sorularının çok olması düşünme ve çıkarım yapmagerektirmesi öğrencilerin zorlanmasına neden oldu.Bu kadar uzun soruları anlayıp yorumlayıpçözebilmek için verilen süre yeterli değildi.Öğrencilerden sayısal bölümde yetiştiremedim şikayeti çokgeldi.Sonuç olarak sınavın zor olması bilenle bilmeyeni ayıracağı gibi yerleştirme işlemlerinikolaylaştıracaktır.Bir anlamda 2007’de kaldırılan OKS’ye (ortaöğretim kurumu sınavı) geri dönüldü’.

Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ve Bölüm Başkanlarının Değerlendirmeleri;

SÖZEL BÖLÜM

TÜRKÇE:

Eski tarzda paragraf soruları bulunmakla beraber bir yenilik olarak iki tane uzun metin sorulmuş.Bumetinlere bağlı dört ve üçer soru sorularak çocukların yorumlama becerileri ve dil bilgisi konularındaki kazanımları ölçülmüş.Soruların dili oldukça sade,anlaşılır müfredata uygun ve öğrencilerin düzeyine uygundur.

Soruları tüm konuların tamamlandığı düşünülerek hazırlanmış.Sınav sadece 8.sınıf kazanımlarını kapsamaktadır. TEOG sorularından farklı olarak bir sözel mantık ve bir anlatım bozukluğu sorusu sorulmuştur ayrıca uzun bir metne bağlı birden çok sorunun sorulması da bu sınava özgü bir yeniliktir.

İNKİLAP TARİHİ:

Genel anlamda TEOG mantığından uzaklaşmamışlar.Nispeten ölçücü olabilecek tek soru (C kitapçığı 10.soru) var.Soru metinleri TEOG sınavına göre uzun tutulmuş ama çeldiriciler güçlü değil.Dolayısıyla oldukça kolay olarak değerlendirilebilinir.Zorluk açısından olmasa da TEOG ‘dan farklı olarak metne bağlı seçim yapmayı gerektiren sorulara ağırlık verilmiş.

Soru biçimleri açısından;soru köklerinin İngilizce olması dışında TEOG’dan bir farkı yok.Görsel okumave kelime bilgisi gerektiren sorular çoğunlukta.Sorular ve yönergeler net ve anlaşılır.Öğrencilerinİngilizce alt yapılarının olması soruları anlamayı kolaylaştırır.Özel okul öğrencilerine göre sorular kolayancak devlet okulu öğrencileri soru köklerini anlamakta zorlanabilir. B kitapçığındaki 9 ve 10. soruları(paragraf soruları) seçici olarak değerlendirebiliriz. Bu sorular net ancak çeldiricileri güçlü.

Öğrencilerin dikkatle okuyup çıkarım yapması gerekir. Müfredat dışı konu yok,zorluk derecesi TEOG’la eşdeğer.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

Din soruları okuduğunu anlama, yorumlama, analiz ve sentez yani paragraf soruları üzerine kurulmuştu. Sorular ve seçenekler açıktı,çelişkiye düşürecek şık yoktu.Müfredata uygun sorular geldi.Kapsam açısından 8.sınıf bilgileri yeterliydi tüm ünitelerden sorular vardı. TEOG sorularına göre yorum becerisinin daha önemli olduğu bir sınavdı.Soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi.Derslerde öğrendiklerini yorumlama yeteneği yüksek olan öğrencilerin daha başarılı olacağı bir sınavdı. Zorluk dereceği TEOG sınavına göre daha düşüktü.

SAYISAL BÖLÜM

MATEMATİK:

Matematik öğrencilerin anlam,kavrama,ilişkilendirme şekil görme ve şekilden çıkarım yapabilme becerilerini ölçen sorulardan oluşmuş.Dolayısıyla öğrencilerin bu soruları yapabilmeleri için matematiği kullanma ve uygulama becerilerinin gelişmiş olması ve akıl yürütme becerilerine sahip olmalarını gerektiriyor.Dolayısıyla sınavın öncelikli belirleyicilerinden biri matematik olmuş.Kazanım dışı soru yok.Sorular uzun ve yoruma dayalı olmuş.Öğrenci okuduğunu anlayıp yorum yapabildiyse çözümler uzun değil.Bilgiye dayalı sorular bile yorum içeriyor verilen süre bu sorular için yeterli değil.Genel anlamda sınav zor.

FEN BİLGİSİ:

Oldukça uzun paragraf içeren soruların ağırlıkta olduğu ( 7 tane).Sorular net ve anlaşılır nitelikte.Müfredata uygun sorulmuş.Beklendiği gibi sadece 8.sınıf bilgileri çözüm için yeterli.Ancak bu soruların çözümü için öğrencinin bilimsel düşünme becerilerinin gelişmiş olması gerekiyor.

Sorular,TEOG sorularına göre oldukça seçici ve eleyici sorulardan oluşmuş.Görseli yorumlama,deney düzenek soruları çok fazla dolayısıyla öğrencinin şekil ve grafik okumabecerilerinin gelişmiş olmasını gerektiriyor.Sınav sonuçlarını belirleyici derslerden birinin fen bilimleri olduğunu söyleyebiliriz.Sınav soruları öğrencinin anlam,kavram,yorumlama ve bilimsel düşünebilme becerilerinin gelişmişolmasını gerektirdiğinden soruların çözümü için daha fazla süre gerektiriyordu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR