YGS’ye hazırlanıyorsanız bu test tam size göre…

YGS'ye mi hazırlanıyorsunuz? Hadi gelin kendinizi deneyin!


 1. 1 Sina Akyol, şiir yaşamına Su Tadında’yla başladığı günden bu yana daima okurunu da işin içine katmış, hatta okurunu şair yapacak boşluklar bırakmaya başlamıştır. Dizelerinde avazı çıktığı kadar susması bundan. Bu suskunluk, okur için bir sağaltım süreci aynı zamanda. Akyol’u okumak; okuru besleyen, koruyan ve düşündüren bir uğraş... Bu parçada geçen “avazı çıktığı kadar susmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Anlamı oluşturmada okurun da sorumluluk almasını sağlamak
  2. İlk şiirlerinden itibaren okurun düşüncesine uygun yazmak
  3. Şiirinin anlam derinliklerini yüksek kültüre mensup okurlara açmak
  4. Kısa şiirler yazarak okuru dinginleştirmek
  5. Edilgen bir okur kitlesi oluşturmaya çalışmak
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  Anlamı oluşturmada okurun da sorumluluk almasını sağlamak

 2. 2 Pek çok sanatçı, bayağılaşmak korkusuyla hâlâ çoğunluğu yok sayarak eski yollarında ayak diriyor. Hâlbuki çoğunlukla anlaşmak, mutlaka bayağılaşmak demek değildir. Yunan tragedyası çoğunluğun dilediği veya beğendiği gibi olmakla bayağılaşmamıştı. Değerini düşürmeden büyük kalabalıklarla uzlaşabilen bir sanattı. Zamanımızın istediği de bu olsa gerek. Bu parçada geçen “çoğunluğu yok saymak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Her zorluğa göğüs germek
  2. Yaygın kanaatleri değiştirmek
  3. Geniş kitleleri görmezlikten gelmek
  4. Sanatı; sanat için değil, halk için yapmak
  5. Sosyal hayatı gözden geçirmek
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  Geniş kitleleri görmezlikten gelmek

 3. 3 Son yirmi yılda akıllı teknolojik cihazların ---- tasarımları ile ilgi çekici ---- stratejileri, bu cihazların bir önceki sürümlerinin değerini kaybetmesine ve çöp ---- için potansiyel atık hâline gelmesine neden olmaktadır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

  1. gösterişli - pazarlama - alanları
  2. güzel - piyasa - bölgeleri
  3. uygun - reklam - tesisleri
  4. resmî - tanıtım - kutuları
  5. sevimli - satış - merkezleri
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  gösterişli - pazarlama - alanları

 4. 4 “Kullanmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sarf etmek” anlamında kullanılmıştır?

  1. Ali, otomobildeki yedek lastiği şu ana kadar hiç kullanmadı.
  2. Yasin, uzun süre bilgisayar kullanmanın olumsuz etkilerini araştıracak.
  3. Hatice, kendisine gönderilen parayı idareli kullanması gerektiğini biliyordu
  4. Sema, sabahları evinden işine giderken toplu taşıma araçlarını kullanıyordu.
  5. Eymen, elindeki şemsiyeyi on yıldır kullandığına kimseyi inandıramadı.
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  Hatice, kendisine gönderilen parayı idareli kullanması gerektiğini biliyordu

 5. 5 Doğaya tıpatıp uygun! -amma da yalan: Sığdırılabilir mi doğa küçücük bir resme? Doğanın en ufak parçası bile sonsuzdur! Öyleyse ressam neyi çizer? Doğada görüp sevdiğini. Peki ya neyi sever? Resmedebildiğini! Bu mısraların bir bütün olarak içerdiği anlam aşağıdaki cümlelerden hangisiyle ifade edilemez?

  1. Ressamlar aslında eserlerinde kendi seçtikleri ögeleri resmederler.
  2. İki ayrı ressamın aynı yere odaklanıp aynı resimleri üretmeleri beklenemez.
  3. Ressamlar gördükleri yeri kendi tarz ve ruh hâllerinin süzgecinden geçirerek kâğıda aktarırlar.
  4. Ressamların görsel dünyayı birebir tuvale aktardıkları tartışma götürmez.
  5. Ressamın kendi yaptığı resmi beğenme nedeni, resim için seçtiği ögeleri sevmesidir.
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  Ressamların görsel dünyayı birebir tuvale aktardıkları tartışma götürmez.

 6. 6 Türk edebiyatının önemli sanatçılarından Yaşar Kemal’in, düşlerine sığınarak hayata tutunmaya çalışan sokak çocuklarının unutulmamaya mühürlenen hayat hikâyelerini anlattığı Neredesin Arkadaşım, büyük ustanın çocuklarla yaptığı söyleşilerden oluşmaktadır. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Neredesin Arkadaşım adlı eser, Yaşar Kemal’in sokak çocuklarıyla yaptığı röportajların bir seçkisi olarak yayımlanmıştır
  2. Yaşar Kemal’in sokak çocukları üzerine yaptığı araştırmalar okurlarca beğenildiği için bir araya getirilmiştir.
  3. Sokak çocuklarından edindiği izlenimlerle Yaşar Kemal, Neredesin Arkadaşım adlı öyküyü sokak çocuklarına ithaf etmiştir.
  4. Neredesin Arkadaşım adlı eseriyle Yaşar Kemal, ilk defa sokak çocuklarının sorunlarını bir öykü kitabında işlemiştir.
  5. Sokak çocuklarının hayat hikâyelerini konu edinen Neredesin Arkadaşım adlı öykü kitabı üzerine Yaşar Kemal’le yapılan röportajlar bir kitap hâline getirilmiştir.
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  Neredesin Arkadaşım adlı eser, Yaşar Kemal’in sokak çocuklarıyla yaptığı röportajların bir seçkisi olarak yayımlanmıştır

 7. 7 (I) Yahya Kemal’in şiirlerini ikiye ayırarak yarısına eski, yarısına yeni demek garip bir hatadır. (II) Bir ruh nasıl hem yeni hem eski olabilir, özellikle Yahya Kemal gibi kişiliği bilinen bir şairde birbirine karşıt iki dünya nasıl bir arada yaşayabilir? (III) Herhâlde bu yanlışlık, onun gazellerini birer taklit olarak görmekten, Yahya Kemal’i taklitçi olarak değerlendirmekten ileri geliyor. (IV) Belki birçok kişi taklit yapabilir, taklitçi olabilir ama onun bu sınıflandırmaya girmediği kesinlikle doğrudur. (V) O, yeni şiir anlayışıyla oluşturduğu gazellerinde Türkçenin lezzetine ve öz şiire susamış bir şair olarak çıkar karşımıza. Yahya Kemal’in anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  1. I. cümlede, şiirlerine yönelik oluşmuş bir yanılgıdan söz edilmiştir.
  2. II. cümlede, kişiliğiyle ilgili araştırmaların yetersizliğine değinilmiştir
  3. III. cümlede, şaire ilişkin bir görüşün sebebi belirtilmiştir.
  4. IV. cümlede, kimi şairlerden ayrılan yönüne dikkat çekilmiştir.
  5. V. cümlede, şairin dil ve şiir anlayışındaki duyarlılık ifade edilmiştir.
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  II. cümlede, kişiliğiyle ilgili araştırmaların yetersizliğine değinilmiştir

 8. 8 (I) Bugünlerde bazı eleştirmenler tarafından şiirin, şiirimizin geçmişe göre gerilediği iddia ediliyor. (II) Hatta günümüzde büyük şairlerin de artık çıkmadığı, insanları derinden etkileyen güçlü şiirlerin de yazılmadığı söyleniyor. (III) Ben bu iddialara ve onun delillerine inanmadığım gibi aslına bakılırsa inanmak da istemiyorum. (IV) Fakat bu iddiayı hazırlayan pek çok nedenin sorgulanmasını ve konunun mutlaka aydınlığa kavuşturulmasını istiyorum. (V) Aslında roman ve öyküde ortaya çıkan çalışmaların niceliksel artışı düzyazıyı ön sıraya taşımışa benziyor. (VI) Şiirde ise niceliksel artışın onun niteliğine katkı sağlaması her zaman mümkün olmamasına rağmen bu alanda bir gerileme varmış gibi görünüyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde çıkarım yapılmıştır?

  1. I. ile II.
  2. II. ile III.
  3. III. ile IV.
  4. IV. ile V.
  5. V. ile VI.
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  V. ile VI.

 9. 9 (I) Dizüstü bilgisayar ekranları çaprazlama, bir köşeden ters köşeye genellikle 12 ile 20 inç arasında boyutlara sahiptir. (II) Büyük ekranların çözünürlükleri daha yüksek olduğundan görüntü daha keskin olur. (III) Büyük ekranlar daha çok yer kaplar, daha ağır olur ve pil ömrünü kısaltır. (IV) Dizüstü bilgisayar; film izlemek, oyun oynamak veya video izlemek için kullanılır. (V) Temel işlemler için kullanacak veya sıkça yanınızda taşıyacaksanız daha küçük ve hafif bir ekran tercih etmelisiniz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem bir karşılaştırma hem de öneri söz konusudur?

  1. V.
  2. IV.
  3. III.
  4. II.
  5. I.
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  V.

 10. 10 Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre dinleme, gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, ögelerin dizilişi bakımından bu cümleyle aynıdır?

  1. Dil öğrenme süreci dinleme yoluyla anne karnında başlar.
  2. Dinleme, sadece iletişim kurmak için yapılan bir etkinlik değildir.
  3. Etkili bir dinleme için dinleyici ön bilgilerini harekete geçirmelidir.
  4. Dinleme becerisinin geliştirilmesi için etkinlik önemli bir unsurdur.
  5. Dinleme eğitiminin bir diğer amacı zihinsel becerilerin geliştirilmesidir.
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  Dinleme becerisinin geliştirilmesi için etkinlik önemli bir unsurdur.

 11. 11 Orhun Abidelerinde, “İnsanoğulları üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Yabgu ile tahta oturmuş; Türk milletinin ülkesini, töresini idare ve tanzim edivermiş… Asker sevk edip dört taraftaki kavmi hep itaat altına almış, hep muti kılmış.” ifadeleri yer almaktadır. Buna göre kağanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  1. Devleti töre kurallarıyla idare ettiğine
  2. Yönetimde tek söz sahibi olduğuna
  3. Teşkilatçı bir yapıya sahip olduğuna
  4. Egemenliğini geniş alanlara yaydığına
  5. Askerî gücünü etkin olarak kullandığına
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  Yönetimde tek söz sahibi olduğuna

 12. 12 Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, hayatının son yıllarında ülkesini on bir oğlu arasında paylaştırmıştır. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?

  1. Şehzadelerin atabeyler tarafından eğitildiğinin
  2. Yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğinin
  3. Devletin ekonomik gücünün arttığının
  4. Ülkede farklı din ve mezheplerin bir arada yaşadığının
  5. Devletin, hanedanın ortak malı olduğunun
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  Devletin, hanedanın ortak malı olduğunun

 13. 13 Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde, Tokat civarında Bozoklu Celâl adında bir sipahinin çıkardığı isyan, daha sonra Anadolu’daki isyanların genel adı olmuştur. Bu isyanların temel nedeni ekonominin bozulmasıdır. Bu bilgiyle Celâlî İsyanlarının nedenlerinden biri olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  1. Avrupalı devletlerin reayayı kışkırtması
  2. Büyük bir nüfus artışının yaşanması
  3. Olağanüstü vergilerin sürekli alınır olması
  4. İltizam sisteminde sorunlar yaşanması
  5. Paranın değer kaybetmesi
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  Avrupalı devletlerin reayayı kışkırtması

 14. 14 Osman Gazi; Eskişehir’i kardeşi Gündüz Bey’e, Karacahisar’ı oğlu Orhan Bey’e, Yarhisar’ı Hasan Alp’e, İnegöl’ü silah arkadaşı Turgut Alp’e vermiştir. Ayrıca kayınbabası Şeyh Edebali’ye Bilecik’in öşür vergisini bırakmıştır. Osmanlı kroniklerinde yer alan bu bilgilerle Osman Gazi’nin idari düzenlemeleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  1. Ülke topraklarının gelirini hükümdar ailesi, akrabaları ve silah arkadaşları arasında paylaştırdığı
  2. Birbirine yakın yerleri dirlik olarak dağıttığı
  3. Dirlik uygulamasına Osman Gazi Dönemi’nde rastlandığı
  4. Osman Bey’in çevresinde farklı gruplardan etkin kişiler olduğu
  5. Dirliklerin, “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışıyla dağıtıldığı
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  Dirliklerin, “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışıyla dağıtıldığı

 15. 15 Sanayi Devrimi, XVIII. yüzyılda İngiltere’de başlayıp kısa zamanda Batı Avrupa’da etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti’ne yansımaları arasında gösterilemez?

  1. Yerli sanayinin çökmesi
  2. Toplumda tüketimin artması
  3. İlk Türk matbaasının açılması
  4. Batı’nın sanayi ürünleri için açık pazar hâline gelmesi
  5. Yerli üretimin ham madde ile sınırlı kalması
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  İlk Türk matbaasının açılması

 16. 16 Mustafa Kemal’in sine-i millete dönmek olarak nitelendirdiği gelişmenin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

  1. Erzurum Kongresi sırasında askerlik mesleğinden ve resmî görevinden istifa etmesi
  2. Mebuslar Meclisine Erzurum’dan milletvekili olarak seçilmesi
  3. Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayımlaması
  4. Kütahya - Eskişehir Savaşlarından sonra Başkomutanlık yetkilerini kabul etmesi
  5. Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olması
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  Erzurum Kongresi sırasında askerlik mesleğinden ve resmî görevinden istifa etmesi

 17. 17 İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir… Kime sorarsanız sorunuz, bu… Doğan çocuğun adıdır.” demiştir. Abdurrahman Şeref Bey’in “Doğan çocuğun adıdır.” şeklinde ifade ettiği gelişmenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

     

  1. Saltanatın kaldırılması
  2. Halifeliğin kaldırılması
  3. Cumhuriyetin ilan edilmesi
  4. TBMM’nin açılması
  5. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  Cumhuriyetin ilan edilmesi

 18. 18 Nil; 16 Mayıs 1919’da İngiltere Dışişleri Bakanlığına bir mektup göndererek Batı Anadolu’daki bir kentin işgalini protesto etti. Kentte nüfus çoğunluğunun Türklerde olduğunu vurguladı. İşgalcilerin bir-iki saat içinde iki bine yakın insanı vahşice öldürmesini kınadı. Türk milletinin katledilenler arasında yer alan Hasan Tahsin’i yıllar sonra bile onurla anacağını da sözlerine ekledi. Nil’in bu mektubunda aşağıdaki yerlerden hangisinin işgalini protesto ettiği söylenebilir?

  1. Aydın
  2. Balıkesir
  3. Fethiye
  4. Marmaris
  5. İzmir
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  İzmir

 19. 19 Aşağıdakilerden hangisinin, Mustafa Kemal’in kurtuluş mücadelesini uygulamaya koyma konusundaki düşüncelerini olumlu etkileyen ulusal girişimlerden biri olduğu savunulamaz?

  1. Rum çetelerine karşı İslam İhtilali Komitesinin kurulması
  2. Saltanat Şurasının toplanması
  3. Subay ve sivillerin, Mondros Mütarekesi hükümlerini geçiştirmesi
  4. Müdafaa-i hukuk derneklerinin kurulması
  5. Ermeni tehdidine karşı Kars İslam Şurasının oluşturulması
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  Saltanat Şurasının toplanması

 20. 20 Atatürk, “Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatıdır... Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millettir. Millet hükûmettir.” demiştir. Atatürk’ün bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?

  1. Millî bağımsızlığın
  2. Toprak bütünlüğünün
  3. Kültür birliğinin
  4. Millî egemenliğin
  5. Kuvvetler ayrılığının
  Doğru!
  Yanlış!

  Doğru Cevap:

  Millî egemenliğin

YGS'ye hazırlanıyorsanız bu test tam size göre...

Tarihinde oluşturuldu
 1. Test sonucu
  Puanınız
  Doğru!
  Sonuçlarınızı Paylaşın
 2. Test sonucu

  Başarım Durumu:

  Puanınız
  Doğru!

  Görünüşe göre bu sene çalışmamışsınız. Seneye yapılacak YGS'de başarılar dileriz. 

  Sonuçlarınızı Paylaşın
 3. Test sonucu

  Başarım Durumu:

  Puanınız
  Doğru!

  Hiç çalışmamış değilsiniz ancak bu bilgilerle bu sene başarılı olmanız zor görünüyor. Seneye daha çok çalışmalısın! 

  Sonuçlarınızı Paylaşın
 4. Test sonucu

  Başarım Durumu:

  Puanınız
  Doğru!

  Kötü değilsin bu kesin ancak süpersin de diyemeyeceğiz. Daha çok çalış! 

  Sonuçlarınızı Paylaşın
 5. Test sonucu

  Başarım Durumu:

  Puanınız
  Doğru!

  Süpersin! Ancak başarını devam ettirmen için bol bol pratik yapmalısın. Ve test teknikleri hakkında kendini daha çok geliştirmelisin. 

  Sonuçlarınızı Paylaşın

Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Biçim Seç
Personel test
Kişilik hakkında bir şey ortaya koymayı amaçlayan sorular dizisi
Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Bir Olayı veya Görseli oylamaya sunmak için
İçerik
Gömülü ve Görsellerle içerik paylaşma
Liste
Klasik listeler oluşturun
Geri Sayım Listeleri
Klasik geri sayım listesi oluşturun
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylama Listesi
En iyi liste ögesisin belirlemek için oylamaya sunun
Meme
Özel memeler yapabilmek için kendi resimlerinizi yükleyin
Resim
Fotoğraf veya GIF
Gif
GIF formatı